Nieuwe voorzitter

augustus-2017

Voorzitter Jacques Mulder heeft ruim vijf jaar als bestuurslid veel betekend voor de stichting, eerst in de rol van penningmeester en later als voorzitter. Voordat hij in het bestuur plaats nam, was hij al vrijwilliger voor de activiteitencommissie van het zwembad. Hij heeft zijn verantwoordelijkheden overgedragen aan Jaap Vos. Met het overdragen van de sleutel, die in 1969 bij de opening van het zwembad is gebruikt, werd de overdracht van de verantwoordelijkheden een feit.